INLEIDING

  Vandaag leven we met mensen samen uit heel verschillende culturen en overtuigingen. Religie vormt voor velen een belangrijk deel van hun leven. Verschillende mensen geloven in andere waarheden die voor hen in het leven belangrijk zijn: sommigen geloven in één god, anderen geloven dat er meerdere goden bestaan, nog anderen geloven helemaal niet in een god. Er bestaan dus heel wat verschillende overtuigingen, en elke religie heeft haar eigen geloof en praktijk.

Maar dat is nog niet alles. Binnen één religie, binnen een levensbeschouwing, zijn er steeds nog heel verschillende manieren hoe mensen omgaan met hun specifieke geloof, of ze leggen verschillende accenten, hoewel ze wel in dezelfde god geloven en hetzelfde boek gebruiken… Je mag dus bijvoorbeeld nooit zomaar alle joden omschrijven als één groep, of alle christenen op één hoop gooien of… Steeds moet je denken dat elke persoon of familie het eigen geloof nog zelf vorm geeft en dat verschillen zullen blijven bestaan.

Wel zijn er per religie enkele grote lijnen te trekken. In deze bundel geven we zo enkele grote lijnen weer van het boeddhisme, het christendom, het hindoeïsme, het jodendom, de islam en het vrijzinnig humanisme. Natuurlijk, op deze enkele bladzijden kunnen we geen volledig beeld geven van de verschillende religies. Er kan over godsdiensten nog veel meer gezegd worden. We zetten hier enkel basisgegevens op een rijtje waardoor je een idee krijgt wat elke religie inhoudt en hoe je die kan herkennen. Denk dus niet dat als je dit alles gelezen hebt, je alles weet. We beperken ons tot wat zeker belangrijk is bij een mogelijk bezoek aan het gebed- of bezinningshuis. We staan dan ook steeds stil bij de verschillende gebeds- en bezinningshuizen waar mensen samenkomen om samen hun geloof te beleven. Hoe zien deze eruit? Welke voorwerpen of symbolen kan je zien…?

Religies zorgen er dus voor dat mensen heel verschillend gekleed gaan, of ‘vreemde’ dingen doen, omdat we vanuit onze achtergrond hun gewoontes niet kennen. Met het project ‘HOpen Deuren’ willen we verder kijken dan enkel dit ‘vreemde’. We willen deuren openen tussen de verschillende religies zodat we elkaar beter leren kennen en begrijpen. Laten we onze grenzen verleggen en nieuwe dingen ontdekken…

Veel plezier op deze ontdekkingsreis!

Tot slot willen we nogmaals benadrukken dat deze infobundel een eerste schrijven is over de verschillende religies in het kader van het project ‘HOpen Deuren’. We weten dat het niet volledig is en wellicht niet overal voldoende genuanceerd. Daarom willen we voor de reacties van de lezer een duidelijke deur open laten. Alle opmerkingen en vragen zijn welkom op: wcrp@wcrp.be


Het ‘Hopen Deuren’ team.