Initiatief HOPEN DEUREN

  WCRP-Belgium (Godsdiensten voor de Vrede)  
  URI (United Religions Initiative)  


URI (United Religions Initiative)

Wie zijn we ?

Het United Religions Initiative Handvest

Bouwen aan wereldwijde interreligieuze samenwerking

Het United Religions Initiative (URI) – opgericht in juni 2000 – is een groeiende wereldwijde gemeenschap, die als doel heeft het stimuleren van duurzame interreligieuze samenwerking; het beëindigen van religieus gemotiveerd geweld en het realiseren van culturen van vrede, gerechtigheid en heelwording voor de Aarde en alle levende wezens.

Sinds juni 1996 hebben duizenden mensen meegewerkt aan de totstandkoming van URI. Het is een organisatie, gebaseerd op gemeenschappelijke spirituele waarden en gericht op het welzijn van iedereen. Mensen afkomstig uit verschillende culturen en tradities zetten zich in voor een organisatie, die bestaat uit zelfstandig opererende locale groepen die wereldwijd verbonden zijn.

Verspreid over de gehele wereld werken vrouwen en mannen van verschillende religieuze, spirituele en inheemse stromingen en tradities aan de totstandkoming van duurzame wereldwijde samenwerking. De oprichting van URI versterkt de hoop en het uitzicht van mensen op een betere wereld. Het is een wereld waar de waarden en lessen van de grote wijsheids-tradities mensen tot gids dienen en waar mensen elkaars geloof respecteren. Een wereld waar gewone mensen vanuit hun geestelijke rijkdom en passie samenwerken aan heelwording en een hoopvolle toekomst ten behoeve van onze wereldgemeenschap.


D O E L S T E L L I N G 2002-2007

Het United Religions Initiative heeft tot doel:

· realisatie van culturen van vrede, gerechtigheid en heelwording

· bevordering van dialoog tussen mensen uit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en tradities van straat- en buurtniveau tot landelijke en wereldwijde groepen

· samenwerking met organisaties met vergelijkbare doelstellingen

· ontplooiing en stimulering van activiteiten om die doelen te bereiken waaronder het opzetten van cooperation circles.


Meer info

op onze website :

http://www.uri.org/

 

URI Belgium
Chair: Jean Lochten
Rue van Hoorde, 43
1030 Brussel, BELGIUM
E-MAIL: jlochten@ulb.ac.be

URI EUROPE
Chair: Patrick Hanjoul

URI GLOBAL OFFICE
P.O. Box 29242
San Francisco, CA 94129, USA

WEBSITE: www.uri.org E-MAIL: office@uri.org

WCRP-Belgium (Godsdiensten voor de Vrede)

Wie zijn we ?

WCRP (World Conference on Religion and Peace) werd in 1970 opgericht met als doel de samenwerking tussen de verschillende godsdiensten om de vrede te bewerken. Als basisprincipe geldt een diepe eerbied voor de godsdienstige en levenbeschouwelijke verscheidenheid. WCRP werkt op internationaal, nationaal en regionaal vlak, in alle continenten, ook in enkele van de meest onrustige regio's.

Tot op vandaag worden godsdienstige verschillen als voorwendsel gebruikt om oorlogsconflicten uit te lokken. Nochtans zouden alle religieuze gemeenschappen van de wereld een bemiddelende rol kunnen spelen in het streven naar vrede.

In tijden van globalisering zou interreligieuze samenwerking meer doeltreffend zijn om de vrede te bereiken dan de inspanningen van één godsdienst afzonderlijk. Bovendien leert de ervaring dat actieve samenwerking tussen de godsdiensten helpt om extremistische en gewelddadige houdingen te ontmoedigen.

WCRP verenigt vrouwen en mannen uit alle grote godsdienstige tradities. Het is echter geenszins de bedoeling om een representatief 'godsdienstenparlement' te vormen. WCRP verwerpt absoluut elke vorm van bekeringsijver.

De leden van WCRP ontmoeten elkaar op geregelde tijdstippen om naar elkaar te luisteren, zich samen te bezinnen, samen te begrijpen waarin ze van elkaar verschillen en wat hen verenigt, kortom: om elkaar wederzijds te verrijken.

Samen zetten ze zich in ten dienste van de vrede, te beginnen bij de vrede in zichzelf, de vrede in hun respectieve godsdienstgemeenschappen en tussen deze gemeenschappen onderling, steeds alert om al het mogelijke te doen wat kan bijdragen tot de vrede in de wereld van vandaag.

Partners van WCRP-België

Voor het ogenblik werken we in partnerschap met de volgende gemeenschappen en organisaties:

El Kalima

De Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zion

De diensten van de Schepen voor Eredienst van de stad Brussel

De Sint-Egidiusgemeenschap

De Wegen van het Oosten

Enkele actieterreinen van WCRP


Conflictoplossing
Bosnië-Herzegovina, Burundi, Irak, Rwanda, Somalia…

Veiligheid en ontwapening

Promotie van het gezin en het kind

Verdediging van de mensenrechten

Ontwikkelingssamenwerking
o.a. het project "Hoop voor Afrikaanse kinderen" (die aids- of oorlogswezen werden)

Bevordering van de godsdienstvrijheid

Vredeseducatie


Activiteiten van WCRP in België


De Middagen voor de Vrede

De Trommels voor de Vrede

Kinderen en jongeren aan het woord

De interreligieuze en interkerkelijke dialoog in Brussel

Wetenschap en Spiritualiteit

100 deuren ? - Het onverwachte antwoord

Meer info

op onze website :

http://www.wcrp.be

http://www.wcrp.org

op ons secretariaat (Chris Hoffmann): WCRP-België

Tel. : +32 (0) 474 97 27 75

E-mail : wcrp-belgium@wcrp.be


Hoe lid worden van WCRP ?

Iedereen die zich in de geest en de doelstellingen van WCRP terugvindt, kan lid worden.

Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt 20 €. Studenten 10 €, partnerverenigingen 50 €.
Giften voor onze projecten kunnen gestort worden op rekeningnummer :
310-0734206-02, WCRP-Belgium.

Verenigingen kunnen lid worden van WCRP-België door een vertegenwoordiger af te vaardigen.

Lid worden kan per e-mail, per fax of per post, gericht aan de zetel van WCRP :

WCRP, Yolande Iliano, Voorzitster
Engelandstraat 332, B-1180 Brussel

Fax: +32 (0) 2 374 77 33

E-mail: wcrp-belgium@wcrp.be


Leden
Europese Raad van Religieuze Leiders

Kardinaal Godfried Danneels
Rooms-katholiek, BELGIË
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Mufti Mustafa Ceric
Moslim, BOSNIË
Reisu-l-uleme, Islamgemeenschap van Bosnië en Bosnië-Herzegovina

Metropoliet Kirill
Orthodox, RUSLAND
Metropoliet van Smolensk en Kaliningrad,
Patriarchaat van Moskou

Opperrabbijn René-Samuel Sirat
Jood, FRANKRIJK
Ondervoorzitter van de Conferentie van Europese Rabbijnen
Internationaal Voorzitter van WCRP

Bisschop Gunnar Stålsett
Protestant, NORWEGEN
Bisschop van Oslo, Kerk van Noorwegen

De Heer Jehangir Sarosh
Zoroaster, VERENIGD KONINKRIJK,
Moderator WCRP-Europa

"De godsdiensten moeten uit het diepste van hun tradities de spirituele kracht bovenhalen die de mensheid kan helpen en haar leiden op de weg naar vrede en solidariteit."

P. Rossano

Geloven in de vrede en er aan werken

WCRP - België

Maatschappelijke zetel: Yolande Iliano, voorzitster
Engelandstraat 332 - B-1180 Brussel
Tel/fax: +32 (0) 2 374 77 33

E-mail: wcrp-belgium@wcrp.be
http://www.wcrp.be
WCRP - Europe
www.religionforpeace.net/Europe


De statuten van WCRP-België zijn verschenen in het Staatsblad van 25.3.2005