Project: "HOPEN DEUREN" Antwerpen

September 2005

een deur openen
  de eerste stap zetten naar die andere :
 • die onbekende,
 • die ons vreemd voorkomt
 • die ons misschien bang maakt
deur zijn:
 
 • met een stevige verticale as,
 • geworteld in ons geloof in de mens
 • die wijd openzwaaiend op de wereld
 • een verbindingsagent kan zijn tussen gemeenschappen, standpunten, werelden


creatief durven zijn
om deuren van dialoog
te openen

I. Algemene doelstelling:

Kinderen en jongeren van verschillende religieuze, sociale en culturele achtergronden bij elkaar brengen om samen creatief bezig te zijn. Zo bijdragen tot de opbouw van een cultuur van dialoog en vrede

  1. Specifieke doelgroepen voor het project in Antwerpen:

  a. Scholieren van het 5e en 6e leerjaar
b. Leerlingen van 1° en 2° middelbaar
Het project richt zich tot de Antwerpse scholen van alle onderwijsnetten. Daarnaast worden ook jeugdgroeperingen, buurthuizen en dergelijke uitgenodigd om deel te nemen.

 

2. Uitgangspunt:

De ongewoon rijke symboliek van "de deur".: Wij hebben muren opgetrokken. Muren die ons omringen, beschermen, afscheiden, insluiten, enz… . Ons antwoord is een opening in de muur met DE DEUR.
Gesloten mist ze haar oorspronkelijke doel. Op een kier prikkelt ze de nieuwsgierigheid. Halfopen roept ze vragen op. Helemaal open biedt ze onvermoede mogelijkheden en kan ze leiden tot dialoog, laat ze een frisse wind waaien.


II. Concrete uitwerking
  1. Suggesties voor de uitdieping van het thema in de klas:
 • De intermenselijke en relationele kwaliteiten benoemen die het symbool van de deur" kan oproepen.
 • De kinderen/ jongeren hun eigen of een andere huisdeur laten tekenen.
 • Teksten, gedichten, sprookjes enz. (voor)lezen, eventueel met de
 • medewerking van bibliothecarissen of vertellers.
 • Een diareeks over 'deuren' uit de hele wereld tonen en becommentariëren.
 • Verwijzen naar de grondteksten van verschillende godsdiensten.
 • Verwijzen naar en alluderen op 'De Rechten van het Kind'.
 • Vrije mondelinge en schriftelijke expressie door kinderen/jongeren.
 • Ontwerpen van een logo, een affiche.
 • De kinderen/jongeren een bestaande deur laten meebrengen naar school (indien mogelijk)

De leerkrachten en animatoren die willen deelnemen aan het project kunnen vanaf half februari een meer gedetailleerde, handleiding gratis van de website afhalen: www.hopendeuren.be


  2. Rondleiding in kerk, moskee, synagoge, tempel, huis van bezinning

Gedurende de maanden april-mei-juni organiseren we een rondleiding naar de typische gebeds- en vergaderplaatsen van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen in Antwerpen. De deelname aan deze rondleiding in het kader van het project is vrijblijvend. Meer info volgt.


  3. Kunst als dialoog tussen de culturen i.s.m. het Museum voor Schone Kunsten (KMSKA):
 • geleid museumbezoek door beroepsgids met thema 'de deur'.
    interactieve bewustmaking van culturen, tijdperken, verscheidene uitdrukkingswijzen. De kinderen/jongeren benaderen kunstwerken en leren ze "bekijken" (sommigen voor de eerste keer).
 • workshop o.l.v. een gekwalificeerde persoon:
   

  2, 4 of max. 8 kinderen/jongeren afkomstig uit verschillende klassen of scholen, ongeacht hun cultuur of overtuiging, delen de oppervlakte van een deur en maken er een kunstwerk van.

De scholen regelen en betalen zelf het vervoer. Voor de museumkosten vragen we subsidies aan.
De rondleiding plus workshop duurt in principe een ganse dag en kost 100 euro voor 20 leerlingen. Men kan echter opteren voor enkel een halve-dagsessie (rondleiding en korte workshop: 50 euro per klas) of een volle-dagsessie (rondleiding en uitgebreide workshop).
De morgensessies zijn van 9u30 tot 11u30. De middagsessies zijn van 13u30 tot 15u30.
In de mate van het mogelijke zullen groepen van verschillende culturele achtergronden samengesteld worden.


 

3. Tentoonstelling van de werken en dit bij voorkeur in het museum:

 • de beschilderde deuren
 • de stukjes poëzie en proza van de kinderen/jongeren

III. Tijdsplanning

april-mei-juni 2006 : - thematiek van de deur uitwerken op school
- workshops in het KMSKA
- rondleiding in gebeds- en bezinningshuizen
27.10.06 - 12.11.2006
29.10. 06
- tentoonstelling in het KMSKA
- Feestelijke opening
s