(H)open Deuren , een joodse visie.

Het hedendaags hebreeuwse woord voor Deur is Delet. Meteen ook de vierde letter van het alfabet. (Ook in het Nederlands , 'D').

In het Bijbels Hebreeuws is het woord 'Shaar' gangbaar de juiste vertaling , ook soms 'Petach' of opening. Bv. het stadje 'Petach Tikva' wat staat voor hoopvolle opening.

De letters in Kanaanitisch schrift hebben elk een betekenis , Alef is hoofd, Bet is huis enz. De letter dalet staat voor deur en voor nederig , de tentdeuren vroeger stonden laag 'en men moest op op het niveau van de huisvriend bukken' (commentaar van grootrabbijn Rashi aldaar) , onder het gordijn dus.

Hier volgen enkele liturgisch gebruikte termen m.b.t. 'shaar' of deur.

Op yom - kipur , de heiligste dag van het jaar , vragen we definitieve vergiffenis en worden twee pasussen herhaald : 'Ptach lanu shaar lifne neilat shaar ki pana hajom' , wat betekent : open ons de grote deur voordat u die sluit want de dag is bijna voorbij.
Waarbij de Eeuwige antwoordt :'Pithu li petach shaar begodlo shel mahat veani eftach lachem shaar begodlo shel olam' . Open mij uw deur , ter breedte van een speld, dan zal ik weer de deur openen ,ter breedte van de hele mensheid (wereld).
Dat betekent dat de weg naar het heilge geplaveid is met respect voor de medemens. Zo leggen Chazal (de rabbinale doctrines) ons uit.

De Baal hatanya , Shneur Zalman van Liadi, Rabbi van de chabad-beweging vertelde dat de Messias door de deur komt zoals beschreven in het 'Lied der liederen'.
Ook al zal zijn komst beslissend zijn , komt hij nooit onaangekondigd. Vroeg de Eeuwige niet aan Adam :'Ajeka?' , 'waar ben je?' , hij wist dat toch op elk moment?.
Om u te tonen dat er altijd op de deur geklopt moet worden om de medemens op je komst voor te bereiden, om de andere de tijd te laten je te kunnen ontdekken.

In Psalm 118:20 staat er : "Dit is de poort [in Hebr. "shaar"] naar G-d, de rechtschapenen kunnen er in"
Hoe word u rechtschapene? door de poort te kunnen vinden . Hoe kan u een poort vinden indien u in uw hart geen plaats hebt tot degene die zich achet de poort zou bevinden?
Open uw hart naar de andere toe , en u zult de (geluks)poort vinden.


In zijn kabbalistisch boek heeft een ver famililid van ons, Prof. Rab. Twerski , het over 'The Gate of Unity' , Shaar HaYichud , waarbij de redding van de mensheid ook in zijn eigen handen wordt gelegd. Bidden voor vrede is niet genoeg, je moet hem zelf een kans geven , zoals het verhaal van de man die zo graag de lotto wou winnen , speciale smeekbeden hield maar na 120 jaar zoals elke sterveling naar boven werd geroepen.' Waarom heb ik niets gewonnen?', 'Waarom heb je geen lotje gekocht? , was het komiek antwoord. M.a.w. waarom heb je er zelf niet iets aan gedaan? Alleen met gedachten kom je er niet.Het paradijs kan al op aarde beginnen als iedereen meewerkt.
Ik wilde iets hoopvol aan toevoegen. Onlangs was er een delegatie van joodse specialisten naar de synagoge van Cairo uitgenodigd , de grote synagoge , al zestien (!) eeuwen oud , prijkt daar nog steeds, op de hoek van Adly Pacsha-straat.
De donator, een zekere Fraenkel, wiens grootoom een bekende Franse acteur was en ook in het koloniale Egypte veel films had gedraaid , wilde de synagoge een thorarol geven om de verbeterde relaties tussen Egypte en Israel in de verf te zetten.
De de naam van de synagoge is nog steeds dezelfde als degene die Grootrabbijn Majmonides op het einde van de 12 de eeuw hem in heeft gekend :
Shaar hashamayim , de poort naar de hemel…

Malinsky Aaron