INFOMAP LEVENSBESCHOUWINGEN
TER VOORBEREIDING VAN DE
RONDLEIDING IN GEBEDS- EN BEZINNINGSHUIZEN

Inhoudsopgave
INLEIDING
BOEDDHISTEN EN DE TEMPEL
 

Enkele belangrijke begrippen
Verschillende groepen
Feesten
TempelCHRISTENEN EN DE KERK
  Verschillende godsdiensten en bewegingen
Enkele gemeenschappelijke begrippen en symbolen
Feesten
Katholicisme
Enkele begrippen
Katholieke Kerk
Orthodoxie
Orthodoxe kerk
Protestantisme
Protestantse kerk

HINDOES EN DE TEMPEL
  Enkele belangrijke begrippen
Hindoes en vele goden
Feesten
TempelJODEN EN DE SYNAGOGE
  Verschillende groepen
Enkele belangrijke begrippen
Feesten
SynagogeMOSLIMS EN DE MOSKEE
  Verschillende groepen
Enkele belangrijke begrippen
Feesten en herdenkingsdagen
De MoskeeVRIJZINNIG HUMANISTEN
  Enkele begrippen en symbolen
Feesten
Vrijzinnig OntmoetingscentrumAANGERADEN LESINFORMATIE EN LECTUUR
  Hopen Deuren
OBeD (ondersteuning, begeleiding en documentatie)
THOMAS
Feestkalender
Lectuur

 

Deze tekst werd voor het project ‘Hopen Deuren’ opgemaakt door Katrien De la Marche en ter nalezing voorgelegd aan mensen uit de verschillende levensbeschouwingen waarover sprake in deze infobundel.