INFOSESSIE 1.02.2006

Inleiding door Gwendoline Landuyt

 


Feit. Wij leven in een multiculturele wereld en Antwerpen is daar een voorbeeld van. In onze stad worden verschillende culturen vertegenwoordigd en samenleven is een opdracht en een uitdaging.

Feit. Onverdraagzaamheid komt voort uit onwetendheid. Onwetendheid over die andere, onwetendheid over die andere zijn of haar cultuur. Het leren kennen van die andere is de boodschap. Maar hoe doe je dat? Je kan boeken lezen of je kan eens echt in contact treden met die andere. Dat is iets wat dit project wil bewerkstelligen.

Men wil op een originele manier in contact komen met andere culturen en dit aan de hand van het symbool van de deur. Men wil deuren open naar andere culturen. Als verwelkoming, kom binnen en we wisselen informatie, kom binnen en doe interactief mee.

Vorig jaar werd een soortgelijk project georganiseerd in Brussel. Dit jaar besloot WCRP (World Conference on Religion for Peace) de oversteek te maken naar stad Antwerpen, een andere grote multiculturele stad.

Zij kwamen onder andere aankloppen op de deur van het kabinet van onderwijs en de deur van het Algemeen Onderwijsbeleid.
Zoals u waarschijnlijk weet, is de afdeling Algemeen Onderwijsbeleid van de Stad Antwerpen een netoverschrijdende dienst. Zij willen werken aan onderwijsvernieuwing en willen in deze grootstedelijke context een lerende omgeving scheppen. Maar zij willen ook de samenwerking tussen de scholen bevorderen. Of tussen scholen en andere verenigingen. Dat men als het ware over de muurtjes kijkt.
Dit project biedt een mogelijkheid om tussen scholen samen te werken rond een thema dat ons allemaal aanbelangt: multiculturele wereld en interculturaliteit.

Dat is één luik van het project anderzijds brengt het de kinderen ook in contact met cultuur op een ander niveau. Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen naar een museum stappen zeker niet zo'n groot gebouw als het Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Het project geeft de kinderen de gelegenheid om op een creatieve en originele manier kennis te maken met het museum.

Je hebt dus enerzijds de component cultuur op zich en anderzijds de diversiteit van culturen.

Het resultaat van deze componenten wordt vandaag voorgesteld aan u.

Het WCRP kon dit project niet alleen verwezenlijken. Daarvoor steunde zij op verschillende organisaties. Zij hebben het kader van dit project gerealiseerd.

Maar ik ga je nu niet verder ophouden, het wordt tijd dat de makers van dit project zelf eens het woord nemen en jullie meer uitleg geven over het project. Dan geef ik nu het woord aan Chris Hoffmann.

verslag 1 febr Hopen deuren

PRESENTATIE HOPEN DEUR DAG VOOR DE SCHOLEN

Op 1 februari was er in het Open Onderwijshuis in Antwerpen een
presentatie van het project Hopen deuren voor de leerkrachten van de verschillende
scholen in het district van Antwerpen. De opkomst was goed en de
verschillende levensbeschouwingen waren vertegenwoordigd; een dertigtal mensen waren aanwezig-leerkrachten en directies van 24 verschillende scholen.

Gwendoline Landuyt van het Algemeen onderwijsbeleid van Antwerpen leidde
het project in waarna Chris Hoffmann van WCRP en coördinatrice van het project
sprak. Mark van Kerkhoven, inspecteur van het katholiek
godsdienstonderwijs van het bisdom Antwerpen, toonde een veelbelovende presentatie van het "educatief pakket" of "handleiding "die vanaf half februari on-line zal zijn,
www.hopendeuren.be
Yolande Iliano, voorzitster van WCRP, toonde de website van de WCRP waar
het Hopen deuren project van Brussel, maar ook van andere landen o.a. Nepal
tersprake komt.
De leerkrachten waren enthousiast en talrijke pistes waren aangegeven. Op het eind hebben verschillende
scholen reeds hun medewerking toegezegd. Het lijkt of er voldaan wordt aan
een essentiële behoefte die leeft op de scholen. Ook kunnen via de
jongeren de ouders bereikt worden. Al met al een belangrijke stap in de richting
van meer begrip tussen de verschillende religies en culturen. Naar de toekomst
was er een vraag van een lerares voor een blijvende fysieke plek rond
ditzelfde thema (voor schoolbezoeken) als het project Hopen deuren is
afgelopen. Wellicht een goed idee, want een blijvend open deur als weg
naar de ander, ongeacht cultuur, religie of nationaliteit, kan de toekomst van
België alleen maar positiever maken.

Rita Bouwman
Hindoeïsme