Parochie Onze Lieve Vrouw van Troost
Horzelstraat
1180 Brussel

Open deuren
op al onze rijkdommen,
creatieve antwoorden
op de onzekerheden der wereld


Het project werd voorgesteld door de pastorale ploeg en ondersteund door de liturgische ploeg van de parochie Onze Lieve Vrouw van Troost, voor het advent 2004.

Gedurende 4 weken heeft het project de gelovigen tijdens de eucharistievieringen van zaterdag en zondag uitgenodigd "een deur te durven openen" naar een persoon die van hen verschilde, die ze niet of weinig kenden, die ze wantrouwden of voor wie ze bang waren.

Een echte deur was naast het altar geplaatst en de gelovigen werden uitgenodigd daarop gedachtes , een nieuwe initiatief … te komen aanplakken.
In de loop van de bekendmaking van het project, werd de hele viering met dat opzicht georiënteerd en het accent werd gelegd op de opening naar God, naar de anderen. De eerste lezing werd vervangen door een vertoning van diapositieven over deuren van over de hele wereld en dit werd door Françoise Tack voorgesteld. Je kon er deuren zien uit verschillende eredienstplaatsen, de deur van een tuchthuis, van een concentratiekamp - Auschwitz. Er werden teksten voorgelezen van kinderen van verschillende godsdiensten ; de gelovigen werden uitgenodigd te worden net als Maria : bemiddelaarster bij uitstek, deur tussen God en zijn volk om een verenigingsagent tussen alle verschillen te worden.
Hierbij een uittreksel :
" In het dagboek van Igino Giordani, politicus, journalist, grote kenner van de Kerkvaderen,
medestichter van de Focolari-beweging, kan men het volgende over Maria lezen" ; Maria die
een bevoorrechte rol in onze parochie speelt daar deze Onze Lieve Vrouw van Troost heet
· Maria is de deur van de hemel
· De toegang naar God die de hemel van de ziel is
· Zij ondersteunt en reinigt
· en in het donker en de zondeval, verlicht en versterkt Ze
· Ze is gids en raadsvrouwe
· Moeder en vorstin, Ze bevrijdt en maakt van ons opnieuw Zonen van God
· zodat wij steeds naar de Vader lopen
Leven betekent :
· risico's nemen
· "durven"
· de eerste stap zetten
· avontuur


De pastoor van de andere taalgemeenschap die in deze kerk de mis celebreert, betrad ook het thema van de deur en plakte teksten en slogans op de keerzijde van de deur.
Aan de uitgang van de eucharistieviering onstond het idee stappen te ondernemen om dat ook in een moskee, in een synagoog mogelijk te maken.

Op Kerstavond werden kerstkaarten verkocht met de werken erop die in de Koninklijke Musea van België vertoond werden, en dat om bij te dragen tot het vervolg van het deurenproject. De parochiale krant vermelde het hele project met de getuigenis van de rabbijn en van de Moslim gedurende de ontmoeting van de imams en de rabbijnen te Brussel in januari 2005.

Toen de 5 parochies elkaar op 28 december 2004 feestelijk ontmoetten, bestelde de parochie 80 koeskoes maaltijden aan onze Mohammedaanse vrienden. Bij de opening van de avond werden die mensen hartelijk ontvangen en het accent werd gelegd op de belangrijke rol die ze in de buurt spelen. Iedereen wordt inderdaad in de bakkerij met " liefde " ontvangen, of het nu Joodse studenten van de school Ganénou zijn, of Arabieren uit de buurt, of gehandicapte mensen die in de vlakbije beschermde werkplaats werken of anderen …
Die mensen verdienen werkelijk een prijs vor hun ontvangst en hun openheid voor iedereen, voor een sfeer vol vertrouwen en wederzijdse eerbied, waarden die zachtjes aan naar alle klanten uitstralen.