100 deuren

" Durven" en" delen" Een deur openen
De eerste stap zetten naar degene
" die we niet kennen
" die we weinig kennen
" die ons bang maakt
" die we ons onuitgesproken als een gevaar voorstellen

 

 


Een deur openen

" de stevig verticale as die zijn kracht ontleent aan alles wat goed in de mens is en in de wereld uitstraalt
" soepele horizontale as die opkomt als verbindingsagent tussen de gemeenschappen, tussen de standpunten : verbindingsmiddel tussen twee werelden en tegelijkertijd verenigingsagent tussen de mensen die het niet met elkaar eens zijn, alleen maar door onbegrip

De mensheid snakt naar vrede, naar harmonie in de familie, in de stad, onder de volkeren.
Elk van ons is in staat en heeft als plicht aan die uit de oertijd afkomstige droom deel te nemen.
Heden hebben we het bewustzijn, de kennis en de middelen om dat doel te bereiken.
Maar dat vergt ieders deelneming : kinderen - bejaarden - zieken - president-directeurs - handelaars - huisvrouwen - postbodes - dokters - docenten - politici - journalisten - kunstenaars - godsdienstige autoriteiten …
We moeten allemaal durven en creatief zijn om de deuren van het dialoog te openen.
Gisteren omhelsden imams en rabijnen elkaar ter gelegenheid van de eerste wereldontmoeting te Brussel ! Vandaag moet elke blik, elk woord tot vrede leiden. "Wat je net gezegd hebt …dient dat ertoe vrede op te bouwen ? " Je moet met opzet, met vastberadenheid naïef zijn om een toekomt aan je kinderen en kleinkinderen te waarborgen. De mensheid heeft een generatie met durf nodig : zo klinkt de oproep van Frederico Mayor, vroegere algemeen directeur van de UNESCO, aan de Europese Commissie van 30 november 2004.

Yolande Iliano


Algemene beschouwingen :
Het project vergt 4 voorwaarden : het symboliek van de deur bewaren, het kan verscheidene uitdrukkingsvormen nemen, het moet een ontmoetingsruimte aanbieden aan personen van alle generaties, van verscheidene culturele, ideologische, godsdienstige gezichtspunten ten opzichte ze samen in een concreet project te storten.

Object :

Het project heeft als object een ontmoeting tussen de gedachtes en een creativiteitswerk met als doel een grote rol te spelen in de uitwerking van een dialoog- , een partners- en een vredecultuur.

1. De waarden en de objectieven van de Europese Unie te bevorderen en te verspreiden.
2. De burgers tot elkaar te brengen en ze aan te moedigen zich vaker bij de instellingen te engageren.
3. De burgers nauw te betrekken bij de overwegingen en het debat over de Europese opbouw.
4. De omgang en de uitwisseling uit te breiden onder burgers afkomstig uit de deelnemende landen.
5. De initiatieven van de eenheden die in de promotie van een actieve en deelnemende burgerschap betrokken zijn aan te sporen.


De bedoeling ervan is ontmoetingen tussen culturele en godsdienstige gemeenschappen te bevorderen om op het ontwerpen en het verwezenlijken van projecten uit te lopen. Dit kan uitgaan van het verdiepen van grondteksten, heilig of niet die tot eenheid, dialoog en broederschap aanmoedigen. Het stelt zich voor de grote werken van de klassieke humanoria en de meest doorgekomen gedachtes en onderzoeken van de menselijke wetenschap voor een niet daarmee vertrouwd publiek begrijpelijk te maken.
Om die doeleinden te bereiken worden intellectuelen, onderzoekers, godsdienstigen en kunstenaars ervan overtuigd dat ze hun gedachtes en hun kunst moeten aanpassen aan degenen die daar minder gemakkelijk toegang toe krijgen, namelijk de leerlingen, de docenten en hun familie.

Algemene verwezenlijkingsobjectieven
1. - Interculturele en interreligieuze gebeurtenissen oprichten :
Werkgroepen voor culturele spreek- en schrijfvaardigheden, tentoonstellingen, interculturele en interreligieuze colloquia, voordrachten, voorstellingen die vatbaar zijn voor het openen van theoretische en praktische vooruitzichten.
2. - Nieuwe allianties tussen verschillende sectoren oproepen : culturele en godsdienstige gemeenschappen, schoolinstellingen, ziekenhuiscentra, opzoekingscentra, associatieve netten, openbaar en privaat culturele instellingen, de wereld van de medias, met partners van de Europese Unie.

Opdrachten
  • Het scheppen van nieuwe ontmoeting- en dialoogruimtes om bewust te worden van de noodzaak " de onzekerheid, het onbekende te durven " om naar mensen die van ons verschillen tegemoet te gaan en de verrijking van het delen te ondervinden.

  • Het mogelijk maken van de ondervinding van de rijkdom van " open groepen " zonder daarom zijn eigen identiteit te verliezen en van het ontdekken van de talrijke identiteiten waaruit een mens bestaat.

  • Het schenken van een experimenteringsterrein om "het harmonieuze delen van een gemeenschappelijk gebied" en zien hoe de onderhandelingen vanaf, van vooraan vastgestelde gegevens, aangevat kunnen worden.

  • Het bevorderen van het deelnemen van de verschillende partners aan alle fases van het ontwerpen en het verwezenlijken van het project.

  • Het bijdragen aan de uitdrukking van de diepe gevoelens dank zij het spreken en niet door gewelddadige handelingen, in het openbaar en onder meervoudige uitdrukkingsvormen : artistieke, letterkundige, met foto's, met dansen …

  • Het bevorderen van de eerbied en de instemming voor overeenkomstige democratische en godsdienstige waarden.

  • Het begeleiden en het ondersteunen van opleidende projecten die voorgesteld worden door de school- en de associatieve wereld, door de culturele en de godsdienstige gemeenschappen.
Principes en waarden

Het beschouwen van teksten en artistieke werken als een terrein voor ontdekking, voor verbeelding, voor dialoog, met als doel de uitdrukking en de opbouw van het cultureel erfdeel van de Mensheid.


Verwezenlijking : Drie mogelijke hoofdlijnen :

" 100 deuren, het onverwachte antwoord" project in partnerschap met een museum.


Dat project ligt in de lijn van een goed omschreven kader en moet aan nauwkeurige criteria beantwoorden om de wetgeving in overeenkomst met de royalty's na te leven.

Een ervaring te Brussel

 

Pedagogische fases :

1) uitgangspunt : de waarneming van een schilderij van Magritte : "Het
onvoorziene Antwoord"
2) nadenkingsfase : verschillende mogelijkheden :
· vrije mondelinge / schriftelijke uitdrukking in groepjes
· voorlezing van sprookjes, teksten, gedichten … met de eventuele
medewerking van bibliothecarissen, vertellers.
· verwijzing naar grondteksten : Verklaring van de Rechten van de mens, de Rechten van de kinderen ; door teksuitleggers voor de Bijbel, de
Koran, de Thora …
· vertoning van dia's, foto's van deuren uit de wereld …
3) artistieke route in het museum met beroepsmensen : bewustmaking betreffende de culturen, de tijdperken, de verscheidene uitdrukkingswijzen.
4) in werkgroepen, bij voorbaat in het museum, creatieve uitdrukking met als steun, echte door de deelnemers meegebrachte deuren (voor zover het mogelijk is)
- verdeling per deur, 2 deelnemers (4 max) afkomstig uit verschillende gemeenschappen,
- delen van de beschouwingen,
- waarneming van de eigenschappen van de deuren die deel zullen moeten uitmaken van het artistieke werkstuk,
- onderhandeling van het verdelen van het gebied : het gaat om een nauw in elkaar verbonden werk en niet om een naast elkaar geplaatst werk,
- verwezenlijking van het artistiek werk door de symboliek van de deur goed tot zijn recht te laten komen
- ondertekening en titel van het werk.
5) tentoonstelling van de deuren en van de teksten, bij voorkeur in het
museum …
6) colloquium
dat gepaard gaat met de gewenste tentoonstelling, band tussen
zoekers en vakmensen, daar waar kinderen, ouders, docenten en kunstenaars bij elkaar staan.


" Een deur durven openen en durven delen"

Dat project richt zich tot een culturele, godsdienstige en ideologische gemeenschap. Het doet beroep op de creativiteit van de gemeenschap om een dieper nadenken van de collectiviteit op te roepen - initiatieven voor een project dat haar leden aanmoedigt een deur te openen om personen van andere gemeenschappen tegemoet te gaan. (Bv : in een parochie, een synagoog, een moskee, een tehuis, een hospital)

Een project dat tot stand gebracht werd in een katholieke parochie in Brussel

"Laten we samen de deur openen" "

Dat project richt zich tot partners van verscheidene gemeenschappen en suggereert hun
samen een ontmoetingsruimte voor mensen van verschillende gemeenschappen te
ontwerpen en er als volwaardige partner voor te staan. (Bv : kinderen die in een tehuis
met bejaarde mensen schilderen …)

Een project dat een lagere school te Brussel met kinderen van Nepal uitvoerd -

Dat project kan ook op een visuele manier verwezenlijkt worden met partners van de
Europese Unie. Het geeft meer waarde aan de culturele- en taalwisselingen, aan het
gebruik van informatieke technieken voor communicatie en kan leiden tot een virtuele
tentoonstelling op Internet, de schepping van een site, van een Cd-rom …


Op initiatief van :
Thérèse Marlier en Brigite de Patoul-Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Yolande Iliano WCRP-België Godsdiensten voor de Vrede
Agnès Jaquemin Het Fonds Parvati
Charline Mahy


De organisatoren : de Musea voor Schone Kunsten van België, de WCRP - Belgium (Godsdiensten voor de Vrede), een kunstenares Charline Mahy, het Fonds Parvati. De foto's werden genomen door Françoise Tack van de stichting Magritte en Charly Herscovici -als instellingen : het cultureel centrum van de gemeente St-Lambrechts-Woluwe, Wolu-Cultuur ; de locale openbare bibliotheek van St-Lambrechts-Woluwe - de associatieve wereld : Cultuur en Democratie, de trommels van de vrede, de president van URI - Europa, Jean-Matthieu Lochten, een commerciële onderneming, Trimetal.