Bezoek aan de synagoge.

We kregen een positief antwoord van de Joodse gemeenschap om een bezoek te brengen aan de synagoge te Antwerpen.
Een Joodse dame bracht ons in de ” kerk” en vertelde ons enkele gebruiken en wetenswaardigheden van de Joodse gemeenschap. (lln. moesten wel een “kepi”op het hoofd zetten)

De leerlingen stelden ook enkele vragen in vergelijking met de katholieke kerk.
De gids sprak nogal vrij ingewikkeld omver de Joodse kerk en het niveau, waarop ze sprak was voor onze leerlingen te moeilijk.

Toch hebben ze een notie en een indruk van hoe een Joodse kerk eruit ziet en wat de gewoonten er zoal zijn… de bedoeling van het bezoek was dan ook dat de leerlingen zouden open staan voor anderen godsdiensten met hun specifieke eigenheden.

Ook was nog een bezoek aan de moskee gepland, maar we kregen hiervoor geen toestemming: de kinderen mogen met de rolstoelen niet binnen, want hun wielen zijn niet”rein”…

We zijn ook nog van plan een bezoek te brengen aan de kathedraal van Antwerpen, die dan het katholieke geloof belicht… daarvoor zullen we beroep doen op onze directie, die ook stadsgids is en onze kinderen op een gepast niveau de nodige wetenswaardigheden zal kunnen bijbrengen.
Zo kunnen de kinderen zien en respect krijgen voor verschillende godsdiensten in onze gemeenschap.

Hilde Stynen